SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO
Hộp bánh kẹo

Hộp bánh kẹo

Tờ rơi

Tờ rơi

Catalogue

Catalogue

Túi bánh mì

Túi bánh mì

Túi HD & Túi màng ghép

Túi HD & Túi màng ghép

Nhãn mác may mặc dạng cuộn

Nhãn mác may mặc dạng cuộn

sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Quang Minh Tín
- 0938 858 897

Hộp quà, hộp giấy

Hộp bánh kẹo
Hộp bánh kẹo
Hộp bánh kẹo
Hộp bánh kẹo
Hộp bánh trung thu
Hộp bánh trung thu
Hộp bánh
Hộp bánh
Hộp chè
Hộp chè
Hộp đựng quà
Hộp đựng quà
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp rượu
Hộp rượu

Ly nhựa PP và hộp PVC đáy thiếc

Cốc nhựa
Cốc nhựa
Cốc nhựa
Cốc nhựa
Hộp nhựa
Hộp nhựa
Hộp Nhựa
Hộp Nhựa

Túi giấy

Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
TUI GIAY DRAFT, CMNM
TUI GIAY DRAFT, CMNM

Tờ rơi, catalogue

Tờ rơi
Tờ rơi
Tờ rơi
Tờ rơi
Catalogue
Catalogue
Catalogue
Catalogue

Túi HD & Túi màng ghép

Túi HD & Túi màng ghép
Túi HD & Túi màng ghép
Túi HD & Túi màng ghép
Túi HD & Túi màng ghép
Túi HD & Túi màng ghép
Túi HD & Túi màng ghép
Túi HD & Túi màng ghép
Túi HD & Túi màng ghép

Túi bánh mì & giấy gói bánh

Túi bánh mì
Túi bánh mì
Túi bánh mì
Túi bánh mì
Túi bánh mì
Túi bánh mì